Köpvillkor

– Allmänna villkor

Nedan följer de allmänna villkor som gäller för biljettköp

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BILJETTKÖP

Definitioner

 • Med kund åsyftas den fysiska person som lämnat uppgifter om sig själv i samband med biljettköp till evenemanget, och därför har för avsikt att delta i evenemang.
 • Med arrangör åsyftas företaget Feet for passion.
 • Med event/evenemang åsyftas tillställning som exempelvis socialdans, danskurs, danstävling eller annat som arrangeras av Feet for passion.

Biljettköp

 • Genom kundens biljettköp till evenemang (kulturevenemang) godkänner kunden de allmänna villkoren.
 • Kunden har ingen ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 11 § , punkt 12.
 • Kunden ansvarar att kontaktuppgifter till han/hon stämmer och är aktuella vid biljettköpet.
 • Kunden godkänner vid biljettköpet att kortbetalning kan användas som betalningslösning. Arrangören förbehåller sig rätten att kräva annan betallösning som faktura eller Swish. Vid behov av påminnelse debiteras kunden påminnelseavgift. Efter två påminnelser skickas ärendet till inkasso/kronofogden för fordran.

Vidareförsäljning av biljett

 • Biljetten är personlig. Vidareförsäljning av biljett är ej tillåten på grund av säkerhetsmässiga skäl för att säkerställa rätt uppgifter om kunddeltagande.

Innehåll av evenemang

 • För mat och dryck som serveras kan alternativa livsmedel i viss utsträckning finnas för vegetarianer. Andra alternativ kommer ej tillgodoses. Kunden ansvarar att meddela arrangören för kännedom om eventuella allergier.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa utbudet för specialkost genom att ej tillhandahålla alternativ för detta.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på innehåll av föreslagen mat och dryck som kan annonseras i evenemanget. Annan förtäring kan serveras.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på innehåll av evenemanget så som exempelvis, musikinnehåll, evenemangskoncept, ljus, rök och ljud i lokalen.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra lokal och tid (klockslag) för evenemanget samt aktiviteter inom evenemanget.

Säkerhet för deltagande i evenemang i malmgruvan Tuna Hästberg, Äventyrsgruvan.

 • Arrangören ansvarar ej för personskador till, från eller under evenemanget. Deltagande sker på egen risk. Inget ansvar tas heller för personlig egendom, tex stöld av värdesaker.
 • Arrangören rekommenderar att kunden inte deltar vid kraftigt övervikt >110kg, har skador på knän/höft då trappan upp och ner ur gruvan är 80m hög. Har kunden andra fysiska eller mentala tillstånd (t.ex. panikångest, tidigare epilepsi, diabetes, dövhet, hjärtproblem, autism, Downs Syndrom, etc.) som kan påverkas av trappa/vandring ska kunden vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. mediciner, socker för att motverka sockerfall, personlig assistent, etc.) så att högsta säkerhetsnivå kan uppehållas, samt meddela arrangören. Medverkan i gruvan kräver normal kondition. Vid minsta tveksamhet ombeds kunden att inte delta i evenemanget. För kundens egen säkerhet rekommenderas att inte att delta vid graviditet i vecka 30 eller över.

Vid besök i gruvan accepterar kunden följande

 • Nergång i gruvan sker på egen risk och under eget ansvar.
 • Att gruvan är en övergiven och orörd plats med öppna schakt, osäkra områden och lösa stenar som kan innebära livsfara.
 • Kunden måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa alla instruktioner som arrangörens personal ger.
 • Kunden får inte vara påverkad av droger eller alkohol.
 • Kunden får inte röka i gruvan (gäller även elektroniska cigaretter), inte kasta skräp eller ta med sig föremål som kunden hittar.
 • Kunden ska fråga arrangör/guider om något känns osäkert, riskabelt eller farligt.
 • Kunden ska hålla ena handen i räcket och andra handen skall vara fri vid gång i trappa.
 • Arrangören ansvarar inte för skador/smuts på kläder/skor eller för förvaring av personliga föremål.
 • Arrangören ansvarar inte för skador som kan uppkomma på kunden/kundens medhavande minderårige som kunden ansvarar över, under besöket.
 • Kunden har det fulla ansvaret för kundens/kundens medhavande minderåriges aktivitet och säkerhet under vistelsen i gruvan.
 • Kunden godkänner att arrangören och Räddningstjänsten får hantera situationen vid händelse av skada/olycka.
 • Fotografering är tillåtet men blixt eller stativ inte användas. Ingen fotografering får ske under gång i trappa.
 • När kundens deltagande i evenemanget är över ska utrustningen tas av vid incheckningen och lämnas till arrangören.

Personuppgifter

 • Personuppgifter som lämnas till arrangören i samband med bokningen kan användas i marknadsförande syfte, t.ex. reklamutskick om kommande evenemang via mailutskick/SMS-utskick etc. Kunden kan när som helst meddela Feet for passion via mail info@feetforpassion.com om att avregistrera sig från reklamutskick.
 • Feet for passion kan ha fotografer på plats vid genomföranden av event. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker kunden till att bilder och filmer från event kan komma att användas på arrangörens och/eller underentreprenörer/medarrangörers webbsidor, sociala medier, i annonser, trycksaker och på kommande evenemang av Feet for passion, utan att kunden ställer krav om ersättning. Vill kunden inte synas på bild kan han/hon meddela detta på e-mail info@feetforpassion.com. Ange personuppgifter och vilket evenemang det avser.

Vaccinationspass

 • Arrangören förbehåller sig rätten för att enligt gällande rekommendationer/krav från myndigheter kräva tillsyn och registrering av vaccinationspass för Covid-19 och legitimation för deltagande i evenemang.

Force majeure

 • Om arrangören förhindras att utföra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter som arrangören inte råder över, såsom åsknedslag eller blixt, eldsvåda, naturkatastrof, pandemi, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, expropriation, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster, ska detta utgöra befrielsebakgrund som medför befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder. Under dessa omständigheter återbetalar arrangören ej inbetalning från kund gällande anmälan för evenemang.

Avtal och bestämmelser

Feet for passion, Org nr. 851028-1952, info@feetforpassion.com, www.feetforpassion.com

 

 

Nedan följer de allmänna villkor som gäller för anmälan till evenemang

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANMÄLAN TILL EVENEMANG

Definitioner

 • Med kund åsyftas den fysiska person som lämnat uppgifter om sig själv i samband med anmälan till evenemanget, och därför har för avsikt att delta i evenemang.
 • Med arrangör åsyftas företaget Feet for passion.
 • Med event/evenemang åsyftas tillställning som exempelvis socialdans, danskurs, danstävling eller annat som arrangeras av Feet for passion.

Anmälan

 • Genom kundens anmälan till evenemang (kulturevenemang) godkänner kunden de allmänna villkoren.
 • Anmälan till eventet blir direkt bindande då kunden får ett antagningsbesked. När ett antagningsbesked skickas ut så blir villkoren gällande omedelbart. Obs! Så länge kunden står på kölista gäller ej villkoren. Kunden blir betalningsskyldig efter
  att antagningsbeskedet skickats ut till denne, kunden har då ingen ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 11 §, punkt 12.
 • Kunden ansvarar att kontaktuppgifter till han/hon stämmer och är aktuella vid bokningen.
 • Kunden godkänner vid anmälan att kortbetalning används som betalningslösning. Arrangören förbehåller sig rätten att kräva annan betallösning som faktura. Vid anmälan får kunden via e-mail betalningsinformation där det framgår uppgifter om evenemanget som lokal och tid, avgift, betalnings-ID (identifikation) samt förfallodatum. Vid behov av påminnelse debiteras kunden påminnelseavgift. Efter två påminnelser skickas ärendet till inkasso/kronofogden för fordran.

Vidareförsäljning av biljett

 • Biljetten är personlig. Vidareförsäljning av biljett är ej tillåten på grund av säkerhetsmässiga skäl för att säkerställa rätt uppgifter om kunddeltagande.

Innehåll av evenemang

 • För mat och dryck som serveras kan alternativa livsmedel i viss utsträckning finnas för vegetarianer. Andra alternativ kommer ej tillgodoses. Kunden ansvarar att meddela arrangören för kännedom om eventuella allergier.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa utbudet för specialkost genom att ej tillhandahålla alternativ för detta.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på innehåll av föreslagen mat och dryck som kan annonseras i evenemanget. Annan förtäring kan serveras.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på innehåll av evenemanget så som exempelvis, musikinnehåll, evenemangskoncept, ljus, rök och ljud i lokalen.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra lokal och tid (klockslag) för evenemanget samt aktiviteter inom evenemanget.

Säkerhet för deltagande i evenemang i malmgruvan Tuna Hästberg, Äventyrsgruvan.

 • Arrangören ansvarar ej för personskador till, från eller under evenemanget. Deltagande sker på egen risk. Inget ansvar tas heller för personlig egendom, tex stöld av värdesaker.
 • Arrangören rekommenderar att kunden inte deltar vid kraftigt övervikt >110kg, har skador på knän/höft då trappan upp och ner ur gruvan är 80m hög. Har kunden andra fysiska eller mentala tillstånd (t.ex. panikångest, tidigare epilepsi, diabetes, dövhet, hjärtproblem, autism, Downs Syndrom, etc.) som kan påverkas av trappa/vandring ska kunden vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. mediciner, socker för att motverka sockerfall, personlig assistent, etc.) så att högsta säkerhetsnivå kan uppehållas, samt meddela arrangören. Medverkan i gruvan kräver normal kondition. Vid minsta tveksamhet ombeds kunden att inte delta i evenemanget. För kundens egen säkerhet rekommenderas att inte att delta vid graviditet i vecka 30 eller över.

 

Vid besök i gruvan accepterar kunden följande

 • Nergång i gruvan sker på egen risk och under eget ansvar.
 • Att gruvan är en övergiven och orörd plats med öppna schakt, osäkra områden och lösa stenar som kan innebära livsfara.
 • Kunden måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa alla instruktioner som arrangörens personal ger.
 • Kunden får inte vara påverkad av droger eller alkohol.
 • Kunden får inte röka i gruvan (gäller även elektroniska cigaretter), inte kasta skräp eller ta med sig föremål som kunden hittar.
 • Kunden ska fråga arrangör/guider om något känns osäkert, riskabelt eller farligt.
 • Kunden ska hålla ena handen i räcket och andra handen skall vara fri vid gång i trappa.
 • Arrangören ansvarar inte för skador/smuts på kläder/skor eller för förvaring av personliga föremål.
 • Arrangören ansvarar inte för skador som kan uppkomma på kunden/kundens medhavande minderårige som kunden ansvarar över, under besöket.
 • Kunden har det fulla ansvaret för kundens/kundens medhavande minderåriges aktivitet och säkerhet under vistelsen i gruvan.
 • Kunden godkänner att arrangören och Räddningstjänsten får hantera situationen vid händelse av skada/olycka.
 • Fotografering är tillåtet men blixt eller stativ inte användas. Ingen fotografering får ske under gång i trappa.
 • När kundens deltagande i evenemanget är över ska utrustningen tas av vid incheckningen och lämnas till arrangören.

Personuppgifter

 • Personuppgifter som lämnas till arrangören i samband med bokningen kan användas i marknadsförande syfte, t.ex. reklamutskick om kommande evenemang via mailutskick/SMS-utskick etc. Kunden kan när som helst meddela Feet for passion via mail info@feetforpassion.com om att avregistrera sig från reklamutskick.
 • Feet for passion kan ha fotografer på plats vid genomföranden av event. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker kunden till att bilder och filmer från event kan komma att användas på arrangörens och/eller underentreprenörer/medarrangörers webbsidor, sociala medier, i annonser, trycksaker och på kommande evenemang av Feet for passion, utan att kunden ställer krav om ersättning. Vill kunden inte synas på bild kan han/hon meddela detta på e-mail info@feetforpassion.com. Ange personuppgifter och vilket evenemang det avser.

Vaccinationspass

 • Arrangören förbehåller sig rätten att enligt gällande rekommendationer/krav från myndigheter kräva tillsyn och registrering av vaccinationspass för Covid-19 och legitimation för deltagande i evenemang.

Force majeure

 • Om arrangören förhindras att utföra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter som arrangören inte råder över, såsom åsknedslag eller blixt, eldsvåda, naturkatastrof, pandemi, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, expropriation, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster, ska detta utgöra befrielsebakgrund som medför befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder. Under dessa omständigheter återbetalar arrangören ej inbetalning från kund gällande anmälan för evenemang.

Avtal och bestämmelser

Feet for passion, Org nr. 851028-1952, info@feetforpassion.com, www.feetforpassion.com

 

 

”Ni har tydlighet, kunskap, levererande inspiration på ett ödmjukt men respektingivande sätt. Fokus på rätt nycklar för att få det att fungera. Enkel röd tråd att följa.”

/Kursdeltagare, Gustafsson

”Tack för ännu en fantastisk dag. Ni är grymma!” 😍

/Kursdeltagare, Ekerving

”Tack för en mycket trevlig och bra kurs.” 💃🕺🌸

/Kursdeltagare, Eklund